Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

22:48
7885 33ce
Reposted frommowmihou mowmihou viathatwasntadream thatwasntadream
22:46
22:45
Kiedy okazuje się, że to, w co wierzysz, nagle upada, a z kryształu robi się węgiel, to serce pęka.
— Kaja Kowalewska
22:44
7141 80ba 500
Reposted fromkrzysk krzysk
22:41
4182 ac6c
Reposted fromkrzysk krzysk
22:40
3820 21e3
Reposted fromamatore amatore viakrzysk krzysk
22:39
3639 b05b
Reposted fromtfu tfu viajotcce jotcce
22:38
7895 e0f0 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamefir mefir
22:36
5629 d991 500
coffe mornings

November 15 2017

23:06
22:59
3690 88a7
Reposted fromdivi divi viaaisolro aisolro
22:59
3693 bb83
Reposted fromdivi divi viaaisolro aisolro
22:59
22:58
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski 'Pamiętnik'
Reposted frommyrla myrla viagofuckyourself gofuckyourself

November 13 2017

11:40
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
11:34
7667 795b 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vialubisztosuko lubisztosuko
11:33
9583 e2db 500
11:31
Produkt łatwo dostępny jest zazwyczaj niskiej jakości
— wieczorne rozmowy
11:31
8273 9cc4
Reposted fromfuckingsleepyhead fuckingsleepyhead
11:31
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić.
Chyba tylko herbatę.
— Jacek Podsiadło (via nostalgiczna)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl