Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

09:47
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto via2708 2708

June 22 2015

15:09
Reposted fromweightless weightless viatosiaa tosiaa

May 24 2015

00:03
W ciągu kwadransu umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że Ciebie dziś nie zobaczę
— Julian Ochocki

May 23 2015

23:55
0907 93d6 500

artruby:

Laura Powell. 

23:53
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaSpetana Spetana

May 22 2015

20:52
2774 9de5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaHotChick HotChick
20:51
9668 ef5a 500
Reposted fromtwice twice viashakeme shakeme

May 20 2015

15:31
Jechaliśmy już tak długo, że zacząłem wierzyć w istnienie tego miasta, do którego jechaliśmy. A przecież ta podróż do miasta to był tylko sen.
— Jarosław Borszewicz
15:31
8193 0e72

May 16 2015

23:11
0223 5ea6 500
23:04
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth
23:04
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien

May 14 2015

20:59
2857 42db
Reposted fromtwice twice viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
20:40
3324 c892
Reposted frommisza misza

May 01 2015

12:42
Spend your free time the way you like, not the way you think you’re supposed to. Stay home on New Year’s Eve if that’s what makes you happy. Skip the committee meeting. Cross the street to avoid making aimless chitchat with random acquaintances. Read. Cook. Run. Write a story.
— Susan Cain, Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking
(via psych-facts)
12:33
0077 d4b6 500
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
12:33
6294 a713 500
Reposted fromrol rol
12:33
Mówisz, że możesz – to możesz.
Mówisz, że nie możesz – to nie możesz.
Więc sobie wybierz.
— Mistrz Zen Seung Sahn
Reposted fromSkydelan Skydelan
12:33
5291 ffd7
Reposted fromrol rol
12:33
  Mówię Ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy sobie zaczynam wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl