Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2017

11:31
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić.
Chyba tylko herbatę.
— Jacek Podsiadło (via nostalgiczna)
11:31
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
11:30
-Może jebnę się na blond?
-a po co?
-Chciałam coś zmienić. Może to będą włosy, a może nowy kapelusz. Nie wiem, jeszcze nie zdecydowałam.
— pomysł na siebie.
Reposted fromfuckingsleepyhead fuckingsleepyhead
11:30
Reposted fromzatora zatora viafuckingsleepyhead fuckingsleepyhead
11:24
2300 8728 500
Reposted fromumorusana umorusana via2708 2708
11:23
Do Ciebie - to, co kochasz najbardziej, kiedyś zrani cię najmocniej.
— Nathan Hill "Niksy"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via12czerwca 12czerwca
11:22
9144 0db6 500
11:20
Kto opanował szarość zwykłego dnia jest bohaterem.
— F. Dostojewski
Reposted frompiksele piksele via12czerwca 12czerwca
11:15
3905 bdb6
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaMissAgness MissAgness
11:15
Chodzi o to, że musi coś przecież istnieć. Jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą.
— Zofia Nałkowska – Granica
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaMissAgness MissAgness
11:14
0631 a0fc 500
Reposted fromEmmarrhoid Emmarrhoid viaMissAgness MissAgness
11:12
0526 d5cd

November 11 2017

16:04
4668 8f39 500
Reposted frombrumous brumous
15:38
4330 ed80 500
Reposted frombrumous brumous
15:36
2891 d815
Reposted frombrumous brumous
15:33
3138 741c 500
Reposted frombrumous brumous
15:30
9947 7f5a 500
Reposted frombrumous brumous
15:28
0021 2576
Reposted from3ch0 3ch0 viazupson zupson
15:28
Tylko się nie zakochuj.
— m.f. 3:34
Reposted fromsouxie souxie viapsycha psycha

June 28 2017

09:47
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl